دانشجویان وزارت نفت
  • اعتصاب غذاي دانشجويان نفت در آبادان

    دو روز گذشته دانشکده نفت آبادان تحت تاثیر خبر ۲۰:۳۰ قرار گرفت و دانشجویان معترض ، در اقدامی اعتراضی دست ب ...

    دو روز گذشته دانشکده نفت آبادان تحت تاثیر خبر ۲۰:۳۰ قرار گرفت و دانشجویان معترض ، در اقدامی اعتراضی دست به اعتصاب غذا زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران  به نقل از عصر آبادان، معاون انسانی وزارت ...

    Read more