دانشجوی تربیت بدنی
  • بازداشت دو شهروند در نقده

    روز شنبه هشتم آبان‌ماه، دو شهروند در نقده‌ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

    روز شنبه هشتم آبان‌ماه، دو شهروند در نقده‌ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه هشتم آبان‌ماه دو شهروند اهل نقده‌ به نام‌های آرام سوره، دانشجوی تربیت بدنی و ...

    Read more