دانشکده علوم انسانی
  • خودکشی یک دانشجو در دانشگاه سمنان

    یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه سمنان با پرتاب کردن خود از ساختمان دانشکده علوم انسانی دست به خودکشی زد. به ...

    یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه سمنان با پرتاب کردن خود از ساختمان دانشکده علوم انسانی دست به خودکشی زد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه سمنا ...

    Read more