دانشگاه شهید چمران اهواز
  • یک شهروند بهایی از دانشگاه اخراج شد

    ارسلان میرزایی،  دانشجوی ترم سوم مهندسی مواد، از دانشگاه اخراج شد به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ن ...

    ارسلان میرزایی،  دانشجوی ترم سوم مهندسی مواد، از دانشگاه اخراج شد به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز ،ارسلان میرزایی شهروند بهایی و دانشجوی ترم سوم مهندسی مواد از دانشگاه اخراج شد ...

    Read more