دانشگاه نوشیروانی
  • شش شهروند بهایی از حق تحصیل محروم شدند

    شش شهروند بهایی که در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده بودند، علی‌رغم قبولی، از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. ...

    شش شهروند بهایی که در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده بودند، علی‌رغم قبولی، از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این پنج شهروند بهایی، با وجود کسب رتبه در کنکور به دلیل اع ...

    Read more