دختر سیزده ساله
  • خودکشی یک دختر سیزده ساله در گچساران

    یک دختر نوجوان ۱۳ ساله در شهر گچساران خود را در اتاق حلق آویز کرد و جان سپرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر د ...

    یک دختر نوجوان ۱۳ ساله در شهر گچساران خود را در اتاق حلق آویز کرد و جان سپرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی روز های اخیر یک دختر نوجوان ۱۳ ساله در شهر گچساران با حلق آویز کردن خود در اتاق خوا ...

    Read more