دربند
  • عیسی سحرخیز دست به اعتصاب غذا زد

    خبرگزاری سحام از آغاز اعتصاب غذای عیسی سحرخیز، روزنامه نگار دربند، در روز یک شنبه یازدهم مهرماه، خبر داد. ...

    خبرگزاری سحام از آغاز اعتصاب غذای عیسی سحرخیز، روزنامه نگار دربند، در روز یک شنبه یازدهم مهرماه، خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار دربند که از آبان‌ماه پارسال و تح ...

    Read more