دروس
  • قطع شبانه درختان باغ ۵۰۰۰ متری دروس

    رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از قطع شبانه درختان یک باغ ۵۰۰۰ متری در خیابان دروس خبر داد. به گزار ...

    رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از قطع شبانه درختان یک باغ ۵۰۰۰ متری در خیابان دروس خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، محمد حقانی با بیان اینکه روز گذشته طی تماس اهالی م ...

    Read more