دریافت حقوق عقب‌افتاده کارگران
  • اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری دهدشت

    کارگران شهرداری دهدشت در اعتراض به عدم دریافت حقوق عقب‌افتاده خود دست به تجمع و اعتراض زدند. به گزارش تار ...

    کارگران شهرداری دهدشت در اعتراض به عدم دریافت حقوق عقب‌افتاده خود دست به تجمع و اعتراض زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایرن، کارگران شهرداری دهدشت در تاریخ یکشنبه ۲۱دی ماه در اعتراض ۴ ماه حقوق عقب‌ ...

    Read more