دو زنداني
  • ۲ زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شدند

    سحرگاه روز گذشته دو زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز ...

    سحرگاه روز گذشته دو زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه دو زندانی با اتهامات مرتبط با موادمخدر در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. گفتنی‌ا ...

    Read more