دو نشریه
  • مجوز دو نشریه در بوکان لغو شد

    مجوز ماهنامه‌های «جوتیاران» و «فرصت برابر» در شهر بوکان لغو شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ...

    مجوز ماهنامه‌های «جوتیاران» و «فرصت برابر» در شهر بوکان لغو شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، رضازاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان روز پنج شنبه ۸ بهمن‌ماه ضمن ...

    Read more