دکتر داروساز
  • خود کشی یک دکتر داروساز

    ۶ تیر ماه، یک پزشک داروساز اهل روانسر با حلق آویز کردن خود به زندگش اش پایان داد. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

    ۶ تیر ماه، یک پزشک داروساز اهل روانسر با حلق آویز کردن خود به زندگش اش پایان داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عصر روز شنبه ۶ تیر ماه، یک دکتر داروساز اهل روانسر، با دار زدن خود، دست به خود کشی ...

    Read more