رئیس‌جمهور ایران
  • ایرانیانی که برگشتند و زندانی شدند

    نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، اواخر اسفندماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی ...

    نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، اواخر اسفندماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و کماکان زندانی است. او که سابقه بازداشت پس از انتخابات جنجال‌برانگیز خرداد ۱۳ ...

    Read more