راننده های ناراضی
  • اعتصاب رانندگان اتوبوس در آبادان

    جمعی از رانندگان اتوبوس شرکت واحد آبادان در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن دوماهه حقوق خود عنوان می‌کردند، دس ...

    جمعی از رانندگان اتوبوس شرکت واحد آبادان در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن دوماهه حقوق خود عنوان می‌کردند، دست از کار کشیده و در محل کار حاضر نشدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، هشت ...

    Read more