ربودن کودکان
  • صدور حکم اعدام برای یک شهروند تهرانی

    یک شهروند تهرانی به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از جام جم آن ...

    یک شهروند تهرانی به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از جام جم آنلاین، مدتی پیش پرونده ی این شهروند برای محاکمه به شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. قض ...

    Read more