رستم نادرعلی
  • دو فعال مدنی در خوی بازداشت شدند

    احمدی یئکانلی و رستم نادرعلی، فعالین مدنی در شهرستان خوی، روز پنجشنبه ۱۸ آذر ماه از سوی نیروهای امنیتی با ...

    احمدی یئکانلی و رستم نادرعلی، فعالین مدنی در شهرستان خوی، روز پنجشنبه ۱۸ آذر ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران امنیتی روز پنجشنبه ۱۸ آذر با مراجعه به ...

    Read more