رسول حردانی زندانی امنیتی
  • وضعیت وخیم جسمانی رسول حردانی

    رسول حردانی، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر، در وضعیت بد جسمانی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حق ...

    رسول حردانی، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر، در وضعیت بد جسمانی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رسول حردانی مبتلا به بیماری‌ام اس می‌باشد. این  زندانی امنیتی پیش‌تر مورد عمل ...

    Read more