رسول علیخانی
  • بازداشت دستکم چهار شهروند در سردشت

    طی هفته گذشته، دستکم چهار شهروند در شهر سردشت از شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان از سوی نیروهای امنیتی ب ...

    طی هفته گذشته، دستکم چهار شهروند در شهر سردشت از شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، چهار شهروند در شهرستان سردشت به نام های ناصح ع ...

    Read more