رسیدگی عادی
  • بازگشت پرونده علیرضا گلی‌پور برای اجرا

    پرونده علیرضا گلی‌پور برای رسیدگی عادی و اجرای آن با دستور تفکیک به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی ...

    پرونده علیرضا گلی‌پور برای رسیدگی عادی و اجرای آن با دستور تفکیک به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی صلواتی، تحویل پست قضائی شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، آزیتا قره‌بی ...

    Read more