رنجنامه
  • رنجنامه علیرضا رسولی از زندان مهاباد

    علیرضا رسولی زندانی سیاسی بیمار زندان مهاباد که علاوه بر محکومیت اولیه اخیرا به اتهام ادامه فعالیت در زند ...

    علیرضا رسولی زندانی سیاسی بیمار زندان مهاباد که علاوه بر محکومیت اولیه اخیرا به اتهام ادامه فعالیت در زندان به ۳ سال حبس دیگر محکوم شده است، رنجنامه ای برای تنویر افکار عمومی نگاشته است که در ادامه می ...

    Read more