رهبر ارکستر سمفونیک تهران
  • رهبر ارکستر سمفونیک تهران استعفا کرد

    علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران با انتشار نامه ای خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا ...

    علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران با انتشار نامه ای خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا داده است. او در این نامه از کارشکنی های رئیس بنیاد رودکی نوشته و دلیل استعفای خود را دخالت های ...

    Read more