روابط عمومی دادگستری استان همدان
  • اعدام یک زندانی در نهاوند

     یک زندانی متهم به “قتل”، در زندان نهاوند از توابع استان همدان به دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

     یک زندانی متهم به “قتل”، در زندان نهاوند از توابع استان همدان به دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از دادگستری استان همدان، حکم قصاص محکوم “م.ر” به اتهام “قتل” در شهر نهاوند در ...

    Read more