روابط عمومی
  • مدفون شدن کارگر ۵۰ ساله زیر آوار میلگرد

    روز گذشته، سقوط میلگرد از داخل ماشین منجر به آسیب‌دیدگی یک کارگر در خیابان خواجو در اصفهان شد. به گزارش ت ...

    روز گذشته، سقوط میلگرد از داخل ماشین منجر به آسیب‌دیدگی یک کارگر در خیابان خواجو در اصفهان شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز گذشته یک کارگر ۵۰ ساله اصفهانی زیر آوار میلگرد مد ...

    Read more