روزبه اسپندیارمز
  • لغو کنسرت «پالت» در بیستون

    اجرای کنسرت گروه «پالت» در کرمانشاه لغو شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا،روزبه اسپن ...

    اجرای کنسرت گروه «پالت» در کرمانشاه لغو شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا،روزبه اسپندیارمز مدیر برنامه گروه پالت درباره عدم برگزاری کنسرت گروه موسیقی «پالت» روز یکشنبه ۲۱شهریور در ...

    Read more