روزنامه‌نگار در بند
  • احمد عسگری به مرخصی آمد

    روز جاری، احمد عسگری، روزنامه‌نگار در بند، به مرخصی چهار روزه اعزام شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایرا ...

    روز جاری، احمد عسگری، روزنامه‌نگار در بند، به مرخصی چهار روزه اعزام شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد عسگری، روزنامه‌نگار محبوس در بند هشت اوین، امروز پنجشنبه پانزدهم مهرماه، به مرخصی چهار ...

    Read more