روزنامه‌ی کلمه سبز
  • میثم محمدی جهت اجرای حکم راهی اوین شد

    میثم محمدی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس سیاسی روزنامه‌ی کلمه سبز، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین و ...

    میثم محمدی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس سیاسی روزنامه‌ی کلمه سبز، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین و به بند هشت این زندان منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، می ...

    Read more