روستاهای بخش هلشی
  • دختری جوان با اسلحه شکاری خودکشی کرد

    یک دختر جوان دریکی از روستاهای بخش هلشی استان کرمانشاه با اسلحه شکاری خودکشی کرد. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

    یک دختر جوان دریکی از روستاهای بخش هلشی استان کرمانشاه با اسلحه شکاری خودکشی کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، یک  دختر جوان  دریکی از روستاهای بخش هلشی استان کرمانشاه  با اسل ...

    Read more