روستای شین آباد
  • بازداشت دو تن در روستای شین آباد

    روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه، دو تن از اهالی روستای شین آباد، از توابع پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت ش ...

    روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه، دو تن از اهالی روستای شین آباد، از توابع پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رسول جولا، ۳۷ ساله و صلاح سخنور، ۲۵ ساله، ساکنین روستا ...

    Read more