رویداد
  • سایت رویداد ۲۴ مجرم شناخته شد

    دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با رسیدگی به پرونده سایت «رویداد ۲۴» گفت که این سایت به اتهام توه ...

    دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با رسیدگی به پرونده سایت «رویداد ۲۴» گفت که این سایت به اتهام توهین به مقامات عالی نظام، «مجرم» شناخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خ ...

    Read more