ریشه‌کن
  • قطع صدها اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر

    باگذشت نزدیک به ۶ ماه از سال و درحالی‌که درختان پارک جنگلی چیتگر تهران برای چهارمین سال پیاپی با تنش آبی ...

    باگذشت نزدیک به ۶ ماه از سال و درحالی‌که درختان پارک جنگلی چیتگر تهران برای چهارمین سال پیاپی با تنش آبی شدید در سال جاری مواجه شده‌اند، حالا یک‌به‌یک توسط شهرداری قطع و ریشه‌کن می‌شوند. به گزارش تارن ...

    Read more