زنان قربانی
  • سرعت ابتلای زنان به ایدز شدت گرفته است

    مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه سرعت ابتلای زنان به بیماری ایدز شدت گ ...

    مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه سرعت ابتلای زنان به بیماری ایدز شدت گرفته است، گفت: «این روند افزایشی در حالی است که بسیاری از زنان قربانی در چارچوب روابط زناشویی ب ...

    Read more