زندانی افغانی
  • اعدام یک زندانی در اصفهان

    روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۹۴، یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

    روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۹۴، یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته یک زندانی افغان به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام ش ...

    Read more