زندانی مرکزی مهاباد
  • دو زندانی در زندان مهاباد اعدام شدند

    سحرگاه امروز دو زندانی با اتهامات مرتبط با موادمخدر در زندان مرکزی مهاباد اعدام شدند. به گزارش تارنگار حق ...

    سحرگاه امروز دو زندانی با اتهامات مرتبط با موادمخدر در زندان مرکزی مهاباد اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز، دوشنبه هفدهم آبان‌ماه حکم اعدام دو زندانی با اتهامات مرتبط با مو ...

    Read more