زندان قائمشهر
  • اعدام یک زندانی در زندان قائمشهر

    دیروز، ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶، یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان قائمشهر به دار آویخته شد. به گز ...

    دیروز، ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶، یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان قائمشهر به دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز گذشته، سه‌شنبه ۱۳ تیر ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان ...

    Read more