زندان مرکزی اهواز
  • اعدام سه زندانی در زندان مرکزی اهواز

    صبح روز گذشته سه زندانی در زندان مرکزی اهواز به دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح ...

    صبح روز گذشته سه زندانی در زندان مرکزی اهواز به دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز گذشته دستگاه قضایی سه تن از زندانیان زندان مرکزی اهواز را اعدام نمود. طی هفته‌های گذشته شما ...

    Read more