زندان مرکزی رشت(لاکان)
  • یک زندانی در زندان مرکزی رشت اعدام شد

    شنبه هفته جاری یک زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی رشت اعدام شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحر ...

    شنبه هفته جاری یک زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی رشت اعدام شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ششم آذرماه یک زندانی متهم به قتل به نام شعبان رنجبر در زندان مرکزی رشت(لاکان) به دار آ ...

    Read more