زندان کرمانشا
  • شیوع آنفلوانزا در زندان کرمانشاه

    موج شیوع آنفلوانزای کشنده به زندان کرمانشاه رسیده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، موج شیوع آنفلو ...

    موج شیوع آنفلوانزای کشنده به زندان کرمانشاه رسیده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، موج شیوع آنفلوانزای کشنده که چندی پیش دو زندانی محبوس در زندان ارومیه را به کام مرگ کشاند، به زندان کرمانشاه ...

    Read more