زندگی روستایی
  • ۱۲ روستای خراسان‌شمالی خالی از سکنه شد

    ساکنان ۱۲ روستای استان خراسان‌شمالی به علت نبود شرایط مناسب اشتغال و درآمدزایی اقدام به مهاجرت کرده‌اند و ...

    ساکنان ۱۲ روستای استان خراسان‌شمالی به علت نبود شرایط مناسب اشتغال و درآمدزایی اقدام به مهاجرت کرده‌اند و این روستا‌ها در حال حاضر خالی از سکنه شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تس ...

    Read more