زینبیه اصفهان
  • اعدام دو زندانی در اصفهان

    روز دوشنبه ۲۸ دی ۹۴، دو نفر در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    روز دوشنبه ۲۸ دی ۹۴، دو نفر در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد امینی و مجید سمیع عادل به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدن ...

    Read more