سازمان جهاد کشاورزی
 • جنگل‌خواری قانونی

  الهه موسوی - اندک جنگل‌های هیرکانی شمال ایران هر روز قربانی زیاده خواهی و منفعت طلبی عده‌ای می‌شوند. این ...

  الهه موسوی - اندک جنگل‌های هیرکانی شمال ایران هر روز قربانی زیاده خواهی و منفعت طلبی عده‌ای می‌شوند. این بار جنگل‌خواری و زمین خواری دولتی در بخشی از جنگل‌های مازندران اتفاق افتاده و ذخیره‌گاه دست‌کاش ...

  Read more
 • خشک شدن ۷۰ درصد قنات‌ها در قم

  مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه در گذشته ۲ هزار قنات در قم وجود داشته، گفت: ...

  مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه در گذشته ۲ هزار قنات در قم وجود داشته، گفت: امروز تنها ۸۶۰ قنات باقیمانده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، ا ...

  Read more