سازمان هواشناسی
  • ۹۴ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

    رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از درگیری ۹۴ درصد مساحت ایران با پدیده خشکسالی ...

    رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از درگیری ۹۴ درصد مساحت ایران با پدیده خشکسالی هواشناسی بلندمدت خبر داد و گفت: خشکسالی هواشناسی بلندمدت در استان‌های خوزستان، قم و خراسان شمال ...

    Read more