سامانه
  • کمبود مراکز اورژانس اجتماعی در ۱۵۰ شهر

    حبیب‌الله مسعودی فرید از کمبود مراکز اورژانس اجتماعی در ۱۵۰ شهر کشور خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر د ...

    حبیب‌الله مسعودی فرید از کمبود مراکز اورژانس اجتماعی در ۱۵۰ شهر کشور خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، حبیب‌الله مسعودی فرید بابیان اینکه در ۱۹۴ شهر کشور، مراکز اورژانس اجتم ...

    Read more