ساکن مالکان
  • آزادی مهدی کوخیان با قرار وثیقه

    روز شنبه پنجم تیرماه، مهدی کوخیان، فعال مدنی ساکن مالکان، پس از پنج روز بازداشت، با قرار وثیقه آزاد گردید ...

    روز شنبه پنجم تیرماه، مهدی کوخیان، فعال مدنی ساکن مالکان، پس از پنج روز بازداشت، با قرار وثیقه آزاد گردید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی کوخیان، فعال مدنی که در صبح روز سه شنبه اول تیرماه، ...

    Read more