سایبر بین الملل
  • کارگران پیمانی قطار شهری کرج تجمع کردند

    گروهی از کارگران پیمانی قطار شهری کرج روز گذشته در ادامه بی‌توجهی کارفرما به معوقات مزدی‌شان، مقابل ساختم ...

    گروهی از کارگران پیمانی قطار شهری کرج روز گذشته در ادامه بی‌توجهی کارفرما به معوقات مزدی‌شان، مقابل ساختمان استانداری البرز دست به اعتراض صنفی زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزا ...

    Read more