سایت البرز
  • دفن ۷۰۰ تن زباله ساکنان قم در سایت البرز

    شهروندان قمی روزانه بیش از ۷۰۰ تن زباله تولید می‌کنند که این زباله‌ها روزانه با وسایل جمع‌آوری، منتقل و د ...

    شهروندان قمی روزانه بیش از ۷۰۰ تن زباله تولید می‌کنند که این زباله‌ها روزانه با وسایل جمع‌آوری، منتقل و در سایت البرز دفن می‌شود؛ کاری که بدون شک یکی از بدترین اتفاق‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود. به گز ...

    Read more