سایت انتخاب
  • مدیر مسئول سایت انتخاب مجرم شناخته شد

    سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات خبر داد مدیر مسئول سایت انتخاب بابت شکایات ۱۲ شاکی در مورد اتهام نشر اکا ...

    سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات خبر داد مدیر مسئول سایت انتخاب بابت شکایات ۱۲ شاکی در مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، علی ...

    Read more