سد چرمشیر
  • ۲۲۹ کارگر سد چمشیر گچساران اخراج شدند

    در روزهای گذشته ۲۲۹ نفر از کارگران شاغل در پروژه در دست احداث سد چرمشیر در شهرستان گچساران اخراج و کار خو ...

    در روزهای گذشته ۲۲۹ نفر از کارگران شاغل در پروژه در دست احداث سد چرمشیر در شهرستان گچساران اخراج و کار خود را از دست داده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، در روزهای گذشته ۲۲۹ ن ...

    Read more