سد کشور
  • ذخیره آب ۵۵ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد است

    وزارت نیرو اعلام کرد: ذخیره آب ۵۵ سد از مجموع ۱۶۸ سد بزرگ کشور تا پایان هفته سوم تیرماه کمتر از ۴۰ درصد ا ...

    وزارت نیرو اعلام کرد: ذخیره آب ۵۵ سد از مجموع ۱۶۸ سد بزرگ کشور تا پایان هفته سوم تیرماه کمتر از ۴۰ درصد است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، براساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایر ...

    Read more