سردار موکریانی
  • تأیید حکم حبس یک شهروند در سردشت

    حکم زندان یک شهروند سردشتی از سوی دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی نظر تأیید شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

    حکم زندان یک شهروند سردشتی از سوی دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی نظر تأیید شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی محکومیت سه ماه و یک روز حبس تعزیری سردار موک ...

    Read more