سردبیر اجتماعی
  • صدرا محقق با قرار وثیقه آزاد شد

    روز شنبه دهم مهرماه، صدرا محقق، سردبیر اجتماعی روزنامه شرق، با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. به گزارش ...

    روز شنبه دهم مهرماه، صدرا محقق، سردبیر اجتماعی روزنامه شرق، با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صدرا محقق که روز ۲۹ شهریورماه با اتهام «تهیه گزارش از اوضاع داخلی ک ...

    Read more